خانه / بیانیه ها / آغاز پروسه سرنگونی رژیم اسلامی !

آغاز پروسه سرنگونی رژیم اسلامی !

مردم ایران در هفتم دیماه با شعار “نه به گرانی” به میدان آمدند. لذا، جهت گیری سریع شعارها علیه رأس هرم قدرت و با

گسترش اعتراضات مسالمت آمیز انها به بیش از صد شهر کوچک و بزرگ با وجود سرکوبی های سعبانه رژیم روزها در

میدان ماندند تا تصمیم خویش مبنی بر درهم پیچیدن طومارعمر رژیم خون و جنایت، فریب و فساد را بعد از چهار دهه از

حاکمیت لجام گسیخته آن اعلام بدارند!

این حرکت بی نظیر و شجاعانه خودجوش مردم، این بار نه توسط احزاب مخالف رژیم و نه برای ترجیح بدتر بر بدترین

جناح آن و نه به تحریک یکی از دسته بندی های مافیای درونی حکومت و نه توسط کشورهای خارجی صورت گرفته بود.

این جنبش تنها براساس درک عموم از ضرورت تغییر و برچیدن بساط نظام نکبت اسلامی توسط جان بر لب رسیدگان از

ظلم وغارت، تحقیر و تبعیض، گرسنگان و بدون حال و آینده شدگان صورت گرفته است.

بنابراین، این خیزشی است خودجوش و مستقل و با ماهیتی غیر اسلامی و سکولار علیه هرگونه تبعیض و بی عدالتی و فساد

درجامعه. ماهیت این جنبش و مضمون شعارها و خواست های این به پا خاستگان، خود گویای رشد شعور سیاسی آنها بود

که با گذار از بازی در میدان جناح بندی های ساختگی رژیم، برآورده شدن مطالبات معیشیتی و صنفی و غلبه بر ناهنجاریهای

فاجعه بار زندگی خود را مشروط به تغییر کل نظام سیاسی حاکم دانسته اند. مردم دیگر بخوبی به این امر واقف شده اند که

نظام اسلامی مقدم ترین و اصلی ترین مانع در برابر هرگونه تحول مثبت جامعه و مسبب تمامی فلاکت و مصایب اجتماعی،

اقتصادی، سیاسی و حتی محیط زیستی در ایران است!

رژیم با توجه به خوی سعبانه خود شاید بتواند این جنبش را با خشونت و سرکوب، فریب و توطعه موقتا خاموش بسازد. اما

این جنبش تاکنون به دست آوردهایی در کوتاهترین زمان نایل آمده که هیچ سرکوبی نمیتواند در آینده ایی نه چندان دور از

تاثیر تعیین کننده آنها در سرشت نبرد نهایی مردم علیه حاکمیت ممانعت بعمل آورد. ره آوردهای ارزشمند این جنبش نیز

عبارت بودند از : اولا، تغییر نبرد قدرت از دایره جناح های درونی رژیم بر سر تقسیم مجدد منابع ثروت و قدرت انباشته

شده در دست یکدیگر به نبردی واقعی و تعیین کننده بین کلیت حکومت و مردم. ثانیا، اعلانی رسا در عدم مشروعیت رژیم

اسلامی برای تداوم حاکمیت آن و مهر باطلی بر پیشانی انقلاب اسلامی در انظار جهانیان بوده است!

جهانی که برای آن خیزش اخیر مردم آشکار ساخت که دیگر تا چه حد تمامیت حکومت برآمده از انقلاب اسلامی بعنوان

مخل امنیت و آسایش منطقه و جهان مورد تنفر عمومی در کشور خود نیز واقع شده است.

درچنین شرایطی که پروسه سرنگونی رژیم اسلامی عملا آغاز شده است، اتحاد نیروهای دموکرات و آزادی خواه و ملی

گرا جهت تسریع این پروسه و ایجاد تفاهم ملی و اراده واحد سیاسی در بین تمامی ملل تشکیل دهنده ایران و پر ساختن خلاء

قدرت در فردای سرنگونی و ممانعت از جایگزینی استبداد موجود با استبداد دیگر امریست کاملا حیاتی.

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ضمن اعلام همبستگی کامل با خیزش عمومی مردم ایران علیه استبداد سیاه دینی

آمادگی خود را برای اتحاد با تمامی نیروهای سکولار و دموکرات، آزادیخواه و کثرت گرا اعلام میدارد.

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن

۱۷/۰۱/۲۰۱۸تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.