خانه / بیانیه ها / خروش مردم علیه استبداد و تحجر دینی حاکم!

خروش مردم علیه استبداد و تحجر دینی حاکم!

 

مردم ایران امروزه از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب در همبستگی تاریخی با هم علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی بپاخاسته و خواستار بر چیده شدن کلیت نظام فاسد و تبهکار و جنایتکار حاکم شده اند.

قتل حکومتی رذیلانه و جبونانه “مهسا امینی” در اسارتگاه رژیم در حالیکه نه برانداز بوده و نه در دنیای سیاست فعال بوده و تنها زندگی را میخواست، موجب انفجار خشم و نفرت انباشته شده در مردم در بیش از چهار دهه از تبهکاریهای داعشیهای شیعه حاکم در ایران گردیده است.حاکمیتی که دهه ها برای تحمیل نوع زندگی عقب مانده و متحجرانه و جاهلانه خود بر خصوصی ترین زوایای زندگی مردم انهم در این دنیای مدرن از اعمال هیچگونه پلشتی خودداری نورزیده است.

اینک “مهسا”ی بزرگ برخلاف تصور قاتلان ان که میخواستند در خلوت خونین خود همانند هزاران قربانی دیگر خود وی را به وادی خاموشی رهسپار کنند به نمادمقاومت و مبارزه زنان و مردان ایرانی برای دستیابی به یک زندگی شرافتمندانه وعاری از ظلم و ستم و تبعیض و رها از امرو نهی ادمخواران اسلامی حاکم بر ایران تبدیل شده است. رژیم مذهبی-شوونیستی مستقر در ایران از بدو حیات ننگین خود رسما تن و روان زنان را از آن حکومت و موضوع قدرت و نه متعلق بخود زنان پنداشته و این نگرش غیر انسانی و ضد بشری نیز ریشه در ایدیولوژی متعفن و متعلق به عهد عتیقی انها و در قرائت دینی انها که زنان را تنها برده مردان و مردان را نیز بندگان خدا و در اصل هردو را برده نمایندگان خود خوانده آن در روی زمین میداند، دارد! با این دیدگاه سخیف و برده وارانه استکه ولی مطلقه وقیح در روزچهارشنبه ۳۰ شهریورماه، بدون نام بردن از “مهسا”، قتل حکومتی او را نه یک جنایت هولناک بلکه امری “حضیض” نامیده که گویا “توسط دشمنان بزرگ” شده است! این در حالی استکه در ایران چندین روز استکه “بزرگترین جنگ برای حقوق زنان و حقوق بشر در ایران “در جریان بوده وحضیض” تر از خود وی در روی کره زمین وجود نداشته و اینگونه قباحت و بلاهت نیز تنها از چنین هیولا در دنیای اسلام سیاسی بر میاید! گماشته ولی وقیح بر مسند ریاست جمهوری که در قتل عام و کشتار و وقاحت با خود وی برابری میکند، در مقر سازمان ملل متحد بدون برزبان اوردن نام “مهسا”ضمن اعتراض به پیگیری پرونده وی در مجامع بین المللی، “انرا یک موضوع کم اهمیت” خوانده است. با این بیان وی نهایت بلاهت و قباحت و در حالیکه در خیابانهای ایران خون معترضین به این جنایات جاریست تبهکاری ولی وقیح و رژیم خود را به رخ جهانیان کشانیده و کوس رسوایی حاکمیت اسلامی مستقر در ایران را در بالاترین نهاد حقوق بین المللی بصدا دراورد! جهانیکه با این جنایات به کنه ددمنشی رژیم اسلامی پی برده و تاکنون از سازمان ملل متحد تا اتحادیه اروپا و از ایتالیا تا کانادا، آلمان و فرانسه، اسرائیل و استرالیا “خواستار تحقیق مستقل در باره قتل او (مهسا) و پایان دادن به تبعیض علیه زنان ایران” شده است!

کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن معتقد استکه با توجه به سبعیت و خوی انسان کشی ولی وقیح رژیم و با توجه به سابقه جنایات وی که به تمامی اعتراضات مسالمت امیز مردم بجای ارایه راه حلی با خشونت تمام جواب داده است مسلما به سرکوب و کشتار و مجروح ساختن صدها نفر طی اعتراضات جاری بویژه مخالفت مردم با بنیان حکومت خود بسنده نخواهد کرد. تعلل تاکنونی وی از کشتار فله ای وسیع معترضین همانند آبان سال ۹۸، از یکسو به سر بردن گماشته ان بر ریاست قوه مجریه در نیویورک برای شرکت در اجلاس سالیانه اعضای سازمان ملل متحد برای “ماله کشی” بر جنایات رژیم و بیان خزعبلاتی از وجود “مردم سالاری بصورت فراگیر در ساختار حکومتی” رژیم ایلامی است. از سوی دیگر بدلیل بروز تزلزل برای سرکوب مردم در بدنه و حتی در رده های میانی نیروهای قداره بند وی و مشاهده نمونه هایی از پیوستن بخشهایی از انها به مردم و یا خودداری آشکار انها از کشتار معترضین است. اما، با بازگشت هیئت فریب و دروغ اعزامی خود از نیویورک به ایران و با وارد ساختن تروریستها و ادمکشان پرورش و سازماندادۀ خود از لبنان که خبر از وارد شدن گله ای از حزب الله لبنان به تهران در فضای مجازی انعکاس یافته است و از حشد الشعبی در عراق تا حوثی ها و گروه های تروریستی تحت فرمان خود از سوریه و بکارگیری این قاتلان حرفه ایی بجای نیروهای سرکوب مردد و متزلزل خود فاز دیگری از کشتار لجام گسیخته را آغاز خواهد نمود. ولی مطلقه بامحدود ساختن اینترنت و مسدود ساختن اینستاگرام و واتساپ جهت پیشبرد برنامه جنایاتکارانه و کثیف خود در بی خبری و سکوت، این سرکوب را تدارک دیده است!

ما در اینجا نیروهای سرکوب رژیم را مورد خطاب قرار داده و اعلام میداریم حکومتی که مملکتی را به خاک سیاه نشانده و با غارت تمامی منابع ملی و با فساد و اختلاس بیسابقه همه را علیه خود برانگیخته و کل کشور خواهان سرنگونی حاکمیت جهل و جنایات درکشور هستند، هیچگونه مشروعیتی در بکارگیری نیروی قهریه علیه مردم جان به لب رسیده ندارد. دیگر مبارزه مردم با حاکمیت خودکامه فردی ولی وقیح به نقطه بی بازگشت رسیده و نبرد نهایی “که بر که” در دو جبهۀ کلیت مردم ایران و مشتی اقلیت ایران بر بادده حاکم بر سرنوشت مردم و کشور آغاز شده و نیروهای سرکوب به لحظه تعیین جایگاه خود در یک سوی این جبهه ها رسیده اند وجایی برای آنها درقرار گرفتن در میانه ان وجود ندارد! نیرو های سرکوب رژیم فرجامی بغیر از تن سپردن به اراده مردم ندارند و اگر ذره ایی میهن پرستی و شرافت در وجود هریک از آنها باقیمانده باشد باید بجای نشانه گرفتن سلاح خود بسوی معترضین انرا بسوی مزدوران و ادمکشان وارداتی و بیگانه رژیم نشانه بگیرند!

خطاب دیگر ما به ان دسته از انقلاب کرده ها در داخل و خارج استکه مردم را از برپایی انقلابی دیگر برحذر داشته و با ظاهری دلسوزانه اما در اصل برای نجات رژیم از سرنگونی به انها توصیه عدم خشونت در برابر خشونت رژیم و تنها مسالمت امیز بودن مبارزه را به معترضین توصیه میکنند، میباشد. شیوه مبارزه را نه مردم بلکه این حکومت استکه تعیین کننده ان است. اگر حکومت با مسالمت به اعتراضات و خواست های مردم پاسخ بدهد در انصورت مبارزه مردم نیز مسالمت امیز خواهد بود. در غیر اینصورت جواب سرکوب و بکارگیری قوه قهریه و خشونت توسط حکومت، شیوه مبارزه مردم نیز از مسالمت بسوی خشونت کشیده میشود. در اینصورت از لحاظ حقوقی و غریزه حفظ حیات مردم حق دارند برای دفاع مشروع از خود و خنثی ساختن خشونت حکومتی دست به خشونت متقابل بزنند!

کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن ضمن عرض تسلیت به خانواده “مهسا” و به ملت کورد و به تمامی مردم ایران و ابراز انزجار و نفرت خود از این جنایات حکومتی، حمایت کامل خود را از خیزش مردم علیه خودکامگی فردی حکومت دینی اعلام میدارد. ما به زنان مبارز تورکمن نیز پیشنهاد میکنیم که نوزادان تازه متولد دختر خود را “مهسا” نامگذاری بکنند که معادل تورکمن ان “آی- تکین” است. “مهسا” نه تنها دختر کردستان و ایران بلکه دختر شجاع و بزرگ ما تورکمنها نیز هست و بگذاریم نام وی همیشه در صحرای ما نیز طنینی جاودانه داشته باشد! ما به ملت تورکمن در تورکمنصحرا توصیه میکنیم که سهم و نقش خود را در مبارزه سراسری با پیوستن به اعتصابات و اعتراضات و بیان مستقل خواست های هویتی و اجتماعی و سیاسی خود در ان ادا و ایفا نمایند!

کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.