خانه / بیانیه ها / تحریم رای گیری برای یک انتصاب

تحریم رای گیری برای یک انتصاب

گروه اول مزدورانی سفله مرتبط با نیروهای امنیتی حکومت می باشند که معرکه گردانان میدان وقاحت و نیرنگ ” انتخابات” حکومتی و بهره وران از دلالی رآی با توجیه  تمامی تبهکاری ها  و جنایات و تبعیضات آن در حق ملت ترکمن هستند. این شارلاتانهای وابسته به ارگانهای امنیتی که اینبار با شامه مرده خوار خود احساس کرده اند

 که اینبار” بوی کباب” از ” ستاد انتخاباتی رئیسی” بعنوان منصوب رهبر بر میخیزد، با وقاحتی بیشرمانه از موضع قبلی اصلاح طلبی حکومتی غیر قابل اصلاح به مواضع  حزب اللهی ها و آتش به اختیاران امنیتی و سپاهی پیوسته اند!

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن- فروپاشی اقتصادی،  غارت و تخریب  لجام‌گسیخته محیط زیست، خارج شدن معیارهای اجتماعی جامعه از محور خود و تعمیق تبعیض های گوناگون، انزوا در خارج و آتش افروزیها در منطقه، عدم مشروعیت و مقبولیت در داخل، قرار گرفتن جامعه در آستانه انفجار و مواجه شدن حکومت با دو قیام بزرگ تنها در چهار سال اخیر، وضعیتی اضطراری برای خودکامه حاکم بوجود آورده است.

مجموعه این عوامل و همزمانی آن با مسئله جانشینی، حکومت مطلقه را وارد دوران جدیدی کرده که راه برون رفت از آنرا، رهبر فرو مایگان حکومت در کنار گذاشتن تمامی ملاحظات  ظاهری در رعایت سهم شرکای خود در قدرت جهت به تعویق  انداختن سرنوشت محتوم خود، در سپردن آینده حاکمیت سیاه خویش بدست حزب الله  و آتش به اختیاران جنایتکار خود یافته است!

شواری نگهبان منصوب و مصلوب  ولی مطلقه نیز جهت اجرای منویات رهبر با کنار گذاشتن  مضحکه انتخاباتیهای گذشته حکومتی، با قلع و قمع حتی خودیهای نظام،  مستقیما فرد مورد نظر رهبر، یعنی “ابراهیم  رئیسی” را بامهر بزرگ قتل عام زندانیان بر پیشانی و حتی از دید حقوق  کیفری بین المللی، متهم به جنایت علیه بشریت با کوهی از فساد و اختلاس را با مشایعت  شش نفر از جانیان خانه زاد حکومتی جهت آرایش این انتصاب، برگزیده است!

در حکومت اسلامی ودر ایدئولوژی مذهبی دوازده امامی، اجماع و نظر اکثریت نه توسط آرای مردم بلکه با ” بیعت” با رهبر مذهبی و اظهار  عبودیت به حاکمیت مطلقه فقیه بدست می‌آید. توسل حکومت به برپائی مضحکه انتخابات در گذشته نیز از یکسو، جهت فریب اذهان عمومی و مجامع بین المللی در خارج برای یدک کشیدن  مشروعیت مبتنی‌بر آرای مردم و از سوی دیگر جهت قانونی جلوه دادن بکار گیری قوه قهریه در داخل علیه مردم و تداوم سرکوبی همان رای دهندگان و یا “بیعت” کنندگان با خود! اما اینبار حکومت  دینی  با رهایی از وضعیت اضطراری موجود برای رهایی  خود نقاب از چهره  برداشته  و هر دوی این دستاوردهای مضحکه  ادواری انتخاباتی خود را دیگر از دست داده و حتی لابی خود در خارج از کشور نیز خلع سلاح  کرده است. کافی است که در صورت رسمی شدن انتصاب ” ابراهیم رئیسی ” که پست ریاست قوه مجریه،  اگر دادگاهی بین المللی چون دیوان کیفری بین المللی،  رای به دستگیری  وی بجرم جنایت علیه بشریت  بدهد، مصونیت سیاسی این آیت الله  قاتل نیز دیگر معتبر نبوده و هر دولتی میتواند وی را بازداشت و تحویل دادگاه بدهد!

اما عامل تعیین کننده جدید در اخذ” بیعت‌” دوره ای با حکومت که وارد میدان سیاست شده، جنبش فراگیر تحریم و ” رای بی رای” در راستای شناخت و تجربه زندگی فاجعه  بار مردم تحت سیطره حکومت دینی فاسد و جنایتکار و بر اساس روشنگری مداوم اپوزیسیون برانداز در داخل و خارج که هزاران تن از یاران خود را بنابه حکم  بیدادگاههای ” رئیسی”ها از دست دادند، شکل گرفته است.

اما، راه مقابله حاکمیت با تعین پارامتر تعیین  کننده، برای سرنوشت حکومت همان متد همیشگی  بکارگیری احکام  دینی مبنی بر ” کافر و مرتد” و یا بشارت ” دوزخ و جهنم” برای تحریم کنندگان و تهدید به سرکوب آنها بوده است. در حالیکه  حتی در قوانین حکومتی آنها نیز هیچ قانونی وجود ندارد که امتناع  از “بیعت” یا رهبر تحت پوشش “انتخابات” را مصادیق جرم و ” مستوجب عذاب دینی و اخروی” بداند!

  – دو گروه از سفله گان مزدورحکومت دینی در ترکمن‌صحرا!

هر حکومتی برای تسلط بر ملت و سرزمینی، احتیاج به اقلیتی خائن و یا سفلگانی از میان آن ملت دارد. در ترکمن‌صحرا نیز حکومت دینی  شیعه برای تبدیل آن به مستعمره داخلی بدوگروه از این خائنین متکی است.

گروه اول مزدورانی سفله مرتبط با نیروهای امنیتی حکومت می باشند که معرکه گردانان میدان وقاحت و نیرنگ ” انتخابات” حکومتی و بهره وران از دلالی رآی با توجیه  تمامی تبهکاری ها  و جنایات و تبعیضات آن در حق ملت ترکمن هستند. این شارلاتانهای وابسته به ارگانهای امنیتی که اینبار با شامه مرده خوار خود احساس کرده اند

که اینبار” بوی کباب” از ” ستاد انتخاباتی رئیسی” بعنوان منصوب رهبر بر میخیزد، با وقاحتی بیشرمانه از موضع قبلی اصلاح طلبی حکومتی غیر قابل اصلاح به مواضع  حزب اللهی ها و آتش به اختیاران امنیتی و سپاهی پیوسته اند!

از میان این لولندگان در مرداب حکومتی یکی از سفلگان امنیتی و برخوردار از حمایتها و رانت های دولتی بنام ” سلیمان هیوه چی”، توسط ستاد مرکزی دولت عدالت و کرامت” رئیسی، بعنوان مسئول ستاد استان‌های گلستان  و خراسانات” برای “قوم تورکمن” گماشته شده است!

گروه دوم از اقلیت خائن در میان تورکمنها، آندسته از روحانیون ظاهرا سنی مذهب که تغییر  مذهب خود را با توسل به تقیه در شیعه پنهان ساخته اند بهمراه دسته دیگری از روحانیون که عمامه خود را نیز مدیون لطف نماینده ولی مطلقه در منطقه دانسته و به امامت نماز جمعه ها در بعضی  از شهرها ارتقاء داده شده اند میباشد!

این دو گروه از اقلیت خائن در میان ترکمنها در حالی برای، آلوده ساختن شناسنامه های مردم به مهر ننگین” انتخابات ۱۴۰۰” و جمع آوری آرا برای فرد منصوب رهبر تلاش میکنند که در صورت تحقق آن آینده ای سیاهتر از امروز بر سر ترکمنها خواهد آمد. ” دادخدا خدایار” رئیس ستاد تدارکاتی انتصابی در سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران  اذعان داشته که؛ ” اگر چه نامزد ریاست جمهوری در شهر مقدس مشهد متولد شده اما پدر او اهل دشتک زابل از منطقه سیستان است” یعنی چنین

 

فردیکه بدون انتخابات به پست ریاست‌جمهوری رهبر منصوب شده، مسلما ترکیب کابینه وی را نیز نزدیکترین افراد از تیر خلاص  زنها و مجریان احکامهای اعدام و بافندگان حلقه های دار و شرکای فاسد اختلاس گر وی تشکیل داده و ساتراپهای اعزامی وی به مناطق ملی مشابه همین افراد خواهند بود!

از سوی دیگر، هم قومیتهای مهاجر و مهاجم وی در ترکمن‌صحرا که تاکنون نیز مثل خوره بجان منطقه افتاده و صدای بومی و غیر بومی را درآورده اند با وجود یک زابلی در رأس قوه مجریه رهبر با تنها شش کلاس سواد دبستانی، آیا جایی برای زندگی‌ترکمنها درسرزمین آبا و اجدادی آنها باقی خواهند گذاشت!

لذا، اینبار اراده ملی و همگانی شکل گرفته در کل ایران برای تحریم “بیعت” با حکومت ویرانگر و فاجعه  آمیز ملایان شیعه، مرحله ای برای گذار از کابوس وحشت و آغازی برای پایان حیات ننگین آن خواهد بود. ما اطمینان داریم که ملت ترکمن که در کلیت خود به بنیان حکومت دینی در رفراندوم کذایی ” آری یا نه ” معروف آن و متعاقب آن ” همه پرسی به قانون اساسی” تحریم کرده است، در واپسین مرحله از حیات آن نیز با ” نه به رای” نه تنها به تمامی برگزیدگان “شورای نگهبان ” و بویژه به فرد منصوب خامنه ای بلکه به “انتخابات شوراها” که دیگر بنگاههایی برای دزدی و اختلاس مبدل شده اند، سهم شایسته خود را ادا خواهد نمود!

کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن

۱۸ خرداد ۱۴۰۰تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.