خانه / بیانیه ها / در سوگ درگدشت “آفا آقا”، از رهبران شوراهای دهقانی تورکمن صحرا!

در سوگ درگدشت “آفا آقا”، از رهبران شوراهای دهقانی تورکمن صحرا!

با کمال تأسف مطلع شدیم که در تاریخ ۱۲ نوامبر سالجاری برادر بزرگتر حسین جرجانی از رهبران ملی ترور شده تورکمن بنام “یارمحمد جرجانی” معروف به “آفا آقا” از روستای تاتار علیا گنبد درگذشته است!

“آفا آقا” همیشه بعنوان یک روستایی زحمتکش تورکمن خود از رهبران شوراهای تورکمن صحرا و اتحادیه های دهقانی و از سازمان دهندگان اصلی مصاده اراضی غصبی وابستگان به حکومت پهلوی بوده است. وی از قدرت بیان والایی بزبان خود روستائیان و اقناع و ترغیب آنها جهت مبارزه و تشکیل شوراهای خود برای احقاق حقوق ملی و ارضی آنها داشته و از برگزار کنندگان و سخنوران اصلی کنگره های شوراها و اتحادیه های دهقانی بهمراه زنده یاد “توماج” بود. خانه “آفا آقا” در روستای تاتار علیا، مأمن گرم مبارزان تورکمن برای لحظه ای آسودن از فعالیت شبانروزی آنها بوده است.

“آفا آقا”، بدنبال سرکوب خونین جنبش ملی تورکمن صحرا و با ترور رهبران ملی آن که برادر وی نیز در میان آنها بوده بدون هیچگونه واهمه از اشغالگران اسلامی منطقه نه تنها تمامی مراسم خاکسپاری آنها را خود برجای آورده بود بلکه با مشارکت فعال در برپائی “جشن گندم” و دیگر مراسمات و گردهمایی ها سعی وافری در ترمیم روحیه بعداز سرکوبی در مردم تورکمن را داشت. در عین حال وی لحظه ای از سازماندهی مقاومت روستائیان در برابر بازگشت غاصبان زمین از پای ننشست. هرچند که خود چندین بار با بازداشت و زندان و شکنجه های روحی و روانی قداره بندان رژیم غاصبان سرزمین تورکمن مواجه گردیده بود.

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان “آفا آق”ا و ملت تورکمن بعنوان یکی از ستون های اصلی جنبش دهقانی در تورکمن صحرا برای آنها طول عمر آرزو می کند.

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن

۱۴ نوامبر ۲۰۲۰تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.