خانه / بیانیه ها / صیادان تورکمن، قربانیان دو حکومت استبدادی!

صیادان تورکمن، قربانیان دو حکومت استبدادی!

تورکمنصحرا تنها نقطه ایی در جهان است که صیادی در ان نه تنها جزو پرخطرترین بلکه مرگبارترین شغلها محسوب میگردد. این

صیاد کشی بیوقفه در سکوت و خاموشی در طول سالها توسط دو حکومت غارتگر و مستبد جمهوری شیعه ایران و جمهوری قوم

گرا و فاقد هویت ملی تورکمنستان در سواحل دریای خزر در تورکمنصحرا صورت میگیرد. این دو رژیم هیچگونه حق بهره برداری

از ابزیان دریای خزر برای صاحبان و مالکان حقیقی دریا یعنی ساحل نشینان تورکمن قایل نبوده و انرا تنها منابع غارتی حکومتهای

خود به شمار می اورند.

در دوران رژیم سلطنتی در ایران، حق انحصاری بهره برداری از ابزیان دریای خزر به پزشک مخصوص شاه “دکتر ایادی” واگذار

شده بود. وی نیز با سپردن وظیفه حفاظت از منابع غصبی خود به رئیس هنگ ژاندرمری منطقه “سروان حامد” ، جلاد معروف

صیادان تورکمن جانها از انها ستانیده بود. در دوران خلف رژیم سلطنتی نیز باز ممنوعیت مطلق ساکنین سواحل تورکمنصحرا از

صید پا برجا مانده و با تشدید ان کشتار صیادان تورکمن بر عهده “حراست” سپاه پاسداران واگذار گردید. انها نیز با مصونیت از

هرگونه بازخواستی، ازادانه همه ساله چندین تن از صیادان را تنها برای صید چند عدد ماهی به خاک و خون کشیده و میکشند. در

حالیکه بنا بر امار خود رژیم، از تورکمنصحرا سالانه نوزده هزار تن ماهی پرورشی و غیر پرورشی به مرکز کشور توسط

کارگزاران غارت حکومتی منطقه صادر و استحصال بخش عمده خاویار صادراتی ایران از این منطقه و صدور هزاران تن میگوی

درجه یک به حساب نابودی تالاب های کومش تپه و غصب مراتع ساحلی تورکمنصحرا جهت گسترش سایت های پرورش میگو به

اغصا نقاط جهان همچنان ادامه دارد.

با استقلال جمهوری تورکمنستان، این جمهوری نیز به صیاد کشی رژیم شیعه ایران پیوست.مرزبانان رئیس جمهور خودکامه این

جمهوری که تورکمنستان شمالی را به کره شمالی مبدل ساخته است مداوما چندین صیاد نگونبخت تورکمن را که حین صید ماهی که

در ابهای سر حدی و یا در حال گریز از دست صیادکشان اسلامی از مرزهای آبی این جمهوری که فاقد هرگونه علایم مرزی

میباشد، میگذرند بیرحمانه بدون هیچگونه اخطاری بر خلاف تمامی عرف و موازین بین المللی به قتل میرسانند!

تازه ترین نمونه این جنایتها نیز در بیست و نهم اسفند ماه سال نود و شش روی داده که طی ان چهار جوان صیاد از شهر بندر

تورکمن به نامهای “علی اونق، کمال خضری، مکاییل بالجانی و عبدالوهاب پایرنج” هدف تیراندازی مستقیم مرزبانان این جمهوری

قرار گرفته و در نتیجه ان یکی از صیادان کشته و بقیه نیز با تنی مجروح به اسارت انها درامده اند.

رژیم اسلامی که دستان خود ان تا مفرق به خون صیادان تورکمن الوده است، تنها به اعتراضی سطحی و غیر موثر توسط وزارت

امور خارجه خود به خواست “توضیح دولت ترکمنستان در باره این حادثه” بسنده کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه

نیز موضع دولت خود نسبت به این جنایت را تنها درحد “اقدام نسنجیده” جمهوری تورکمنستان اعلام داشته است! اما مهم تر از همه

سکوت مطلق حسن روحانی در اینمورد در سفر خود به عشق اباد در هفتم فروردین ماه بود که این مساله گویای بی اهمیتی جان و

سرنوشت انسان تورکمن برای کسی است که در هر دو دوره از به اصطلاح انتخابات، از تورکمنصحرا آرایی بالای هفتاد درصد با

وعده و فریب کسب کرده بود!

مجموعه واکنشهای تاکنونی رژیم اسلامی به این فاجعه نه خواست محاکمه و مجازات عاملان و آمران این تبهکاری و نه اقدامی

عملی برای پیگیری این اعمال در مجامع حقوقی بین المللی و نه خواست پرداخت خسارت به خانواده قربانیان از دولت جمهوری

تورکمنستان را دربرداشته است. همین عدم قاطعیت و بی مسولیتی رژیم ایران در دفاع از حقوق شهروندان تورکمن خود است که

تاکنون به جسارت جاهلانه مقامات جمهوری تورکمنستان در تکرار اعمال جنایتکارانه خود در حق صیادان تورکمن افزوده است.

وقتیکه وزارت امور خارجی تورکمنستان در جواب به وزارت امور خارجه رژیم اسلامی بدون ارایه هیچگونه ادله ایی این اتهام

دروغین را به قربانیان جنایت دولت متبوع خود وارد میسازد که “تیراندازی مرزبانان دریایی ترکمنستان به قاچاقچیان مواد مخدر”

بوده خود حکایت از تکرار این جنایات توسط این جمهوری با توسل به افتراهای دروغین از “قاچاقچی” تا “تروریست” خواندن

صیادان تورکمن در اینده دارد!

از اینرو کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن بعنوان نماینده سیاسی ملت خود وظیفه ملی خویش میداند که برای خاتمه دادن به این

جنایات هولناک در حق صیادان تورکمن توسط دو رژیم استبدادی ایران و تورکمنستان به مجامع حقوق بین المللی مراجعه و خواستار

مداخله و یاری انها جهت پایان دادن به این فجایع مستمر انسانی گشته و با افشای این جنایات در سطح جهانی کانون تلاش خواهد

ورزید تا این دو دولت در سکوت و خاموشی هراز چندی زحمتکش ترین و فقیر ترین اقشار تورکمن در تورکمنصحرا را بدون

هیچگونه بازخواستی قتل عام بکنند!

کانون فرهنگی- سیاسی ضمن محکومیت شدید جنایت اخیر دولت تورکمنستان در حق صیادان تورکمن خواستار محاکمه عاملان و

امران این جنایت و پرداخت غرامت و خونبها به بازماندگان این قربانیان و اعلام تعهد رسمی دولت تورکمنستان دربرابر ملت

تورکمن در تورکمنصحرا برای خاتمه دادن به اعمال جنایتکارانه خود در حق صیادان تورکمن میباشد!

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن

هفتم فروردین – ۱۳۹۷__تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.