خانه / درباره ما

درباره ما

نام سایت” تورکمنستان ایران” برگرفته و ادامه نام اولین نشریه چاپی کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن که از شهریور ماه سال ۱۳۶۶ بعنوان اولین نشریه سیاسی و فرهنگی، مستقل و آزاد در تاریخ مبارزاتی ملت تورکمن انتشار میافت، میباشد.

امکانات فنی و مالی این سایت، هرچند توسط کانون فراهم میگردد، اما این رسانه  دو زبانه تورکمنی وفارسی، مستقل از تمامی احزاب و گروهها، سایتی عمومی و ملی برای کنشگران تورکمن بدون هیچگونه اعمال سانسور و یا حذف مقاله و مطلبی در ان بوده و زیر نظر سردبیر و با نظارت هیئت تحریریه ان منتشر میگردد. بنابراین، سایت “تورکمنستان ایران” که در بدو انتشار خود توسط رژیم اسلامی هک و محتوای ان “جزو مصادیق مجرمانه” اعلام شده است، تریبونی آزاد برای فعالان تمامی احزاب و سازمانها، جنبشهای عدالت پژوه و آزادیخواه، لائیک و حقوق بشری و جنبش زنان و کارگری و بویژه جنبشهای ملی اقلیتهای اتنیکی در ایران است که میتوانند آزادانه آراء و عقاید، نظریات و تحلیل خود از روند رویدادها، حتی در صورت مغایرت ان با خط مشی اصلی کانون با دیگران با نام و امضای خود به اشتراک بگذارند.

خط قرمز سایت “تورکمنستان ایران” تنها در پرهیزاز توهین و تخریب شخصیت افراد و طرح اتهامات علیه افراد حقیقی و حقوقی و ایجاد تشدد در صفوف اپوزیسیون برانداز رژیم و بویژه در صفوف روشنفکران و مبارزین تورکمن میباشد. این سایت با کمک و همکاری تمامی دوستان تلاش خواهد ورزید بعنوان پلی بین تورکمنهای خارج و داخل، انها را در جریان مداوم رویدادها و اخبار تورکمنصحرا، ایران و منطقه و جهان قرار داده و حین برپایی دیالوگی سازنده و تبادل افکار و دانسته ها با یکدیگر، نسبت به توطئه ها و طرحهای ضد ملی رژیم، انها را اگاه بسازد. در عین حال “تورکمنستان ایران” خواهد کوشید بر ناگفته ها و نا نوشته ها در مورد زندگی، تاریخ و فرهنگ و زبان ملت خویش برای نسلهای امروز و فردا پرتوی افکنده و تاملات روحی و فکری و خواست های هویت طلبانه ملت تورکمن را با صدایی رسا و تصاویری گویا جهت اشنایی و جلب دوستی و حمایت دیگرهمبودهای انسانی از ان در ایران، در برابر انها قرار بدهد.

این سایت ملهم از خط مشی اصلی کانون، مبلغ پیگیر تفاهم ملی بین ملتها و اقوام در ایران بوده و با ناسیونالیسم افراطی و با هرگونه پانیسم از قبیل پان فارسیسم و پان تورکیسم و … آشتی ناپذیر و علیه تمامی ایدئولوژیها و نظریاتی که مخل روابط مسالمت امیز ما بین باورها و تعامل انسانها با یکدیگر هستند دست به افشاگری خواهد زد.

“تورکمنستان ایران” با لینک دادن به بسیاری از سایتها و وبلاگهای و دیگر رسانه های تصویری و شنیداری موافق یا مخالف با خط مشی کانون و با واگذاری حق قضاوت  در مورد مضامین و مطالب انها بخود مخاطبین، سعی خواهد کرد نمونه ایی والا از اعتقاد به آزادی بیان، دموکراسی و پلورالیسم را ارایه نماید.

هیئت تحریریه “تورکمنستان ایران”  در طول بیش از سه دهه از فعالیت ژورنالیستی خود چه در شکل چاپی و یا مجازی ان، هیچگاه بی نیاز از کمک و یاری مادی و معنوی و همکاری انسانهای آزاده و عدالتخواه و بویژه کنشگران سیاسی و مدنی تورکمن نبوده است. اینک نیز غنای هرچه بیشتر مضمون و محتوای این سایت بستگی به این حمایتها و همکاریها خواهد داشت که امیدواریم اینبار نیز این دوستان ازمساعدت خود ما را برخوردار خواهند ساخت!

هیئت تحریریه سایت به پیروی از مقررات پایه ایی و لازم الاجرای مطبوعات در اتحادیه اروپاGDPR توجه وافی به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران خود داشته و اطلاعات کسانیکه با این سایت از هر طریقی تماس برقرار میکنند، دراختیار هیچ فرد یا منبعی دیگر قرار نخواهد گرفت!

هیئت تحریره سایت تورکمنستان ایران

 

تماس ما در:

ایمیل: kanunturkmen@gmail.com

تلگرام:t.me/kanunturkmen