خانه / سیاسی / برقراری “شبه اینترنتی” جدید در ایران؟

برقراری “شبه اینترنتی” جدید در ایران؟

یادداشت هیئت تحریریه:

با “کودتای اینترنتی” رژیم و با قطع کامل ان در جنبش اخیر و غیر فعال شدن اپوزیسیون در فضای مجازی به اثبات رسید که اینترنت تنها مجرای کسب خبر اپوزیسیون از داخل بوده است. این امر بیانگر انست که اپوزیسیون از چپ و راست نتوانسته اند تا به امروز بغیر از شاید چند هسته ناکارامد و جدا از مردم شاخک های حسی خود در داخل کشور بوجود اورده و کانالهای ارتباطی خود با مردم را با وسایل دیگری در کنار اینترنت سازماندهی بکنند!

سرکوبی خونین ادواری جنبش توسط مافیای حاکم بر ایران هیچگاه دلایل اصلی و موضوع خیزش مردم را از بین نبرده و هربار رژیم اسلامی اتش خشم و نارضایتی مردم را با خاکستر دود باروت میپوشاند. از اینرو لازم استکه اپوزیسیون برانداز به تلاشی برای ایجاد کانالهای ارتباطی خود با داخل کشور در کنار اینترنت دست بزنند. تا مادامیکه این رژیم بر سر قدرت است جنبش مردم علیه مظالم انرا نیز پایانی متصور نخواهد بود. از سویی دیگر با بازگشت قطره چکانی اینترنت و حتی بصورت کامل نیز دیگر رژیم اینترنت سابق را احیا نخواهد کرد. در این رابطه به سخنان یک کارشناس “سیاست اینترنتی” توجه ها را جلب مینماییم.

 

 تلگرام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *