خانه / بیانیه ها / بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی بمناسبت: چهل و یکمین سالگرد بقدرت رسیدن بهمنی بنام اسلام سیاسی!

بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی بمناسبت: چهل و یکمین سالگرد بقدرت رسیدن بهمنی بنام اسلام سیاسی!

بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی بمناسبت:

چهل و یکمین سالگرد بقدرت رسیدن بهمنی بنام اسلام سیاسی!

بهمن ماه در تاریخ معاصر ایران، یادآور تلخترین واقعه، یعنی غلبه سرایداران سنت و نگهبانان شریعت بر آرزوی میلیونها انسان جهت رسیدن به ازادی و دموکراسی، رهایی ملتها و اقوام از تبعیض ملی و فرهنگی با پشت سر گذاشتن استبداد سلطنتی و سیستم تمرکز گرایی مربوط به دوران عهد عتیق در اداره کشور است.

این روز، در اصل سراغازی  برای مصادره تمامی خواست های مردم از مشارکت در انقلاب ضد سلطنتی و حتی خود خدا توسط روحانیون شیعه و آغاز حکمرانی آنها بنام او، اما بجای اهریمن بود! رهبر دینی- سیاسی رژیم ولایی که طی اقامت ۱۸۰ روزه خود در فرانسه، بیش از صدبار به ایرانیان و جهانیان با توسل به “تقیه” در مذهب شیعه، “خدعه” کرده و دروغ گفته بود، پایه سلطنت غیر موروثی فقهای شیعه را نیز بر اساس ریا و فریب، جهل و جنایت بنیان نهاد. وی و سردمداران حکومتی او که از گور تاریخ سر براورده  بودند، برخلاف وعده و وعیدهای دروغین اولیه خود با عروج بر سریر قدرت، کمر به نابودی تمامی مظاهر مدرن و فرمهای زندگی امروزه بشریت و برای گشودن خونین ترین فصل در تاریخ ملتهای تحت ستم در ایران بستند! انقلاب اسلامی بعنوان فاجعه ای ملی در اصل چیزی بجز انفجار جهل دینی انباشته شده در سرتاسر تاریخ اسلام در ایران نبوده و جمهوری اسلامی نیز معلول و پیکره سربراورده از این جهالت متراکم شده و محصول سانسور و سرکوب روشنفکران و ازادیخواهان ملی گرا و عدالت پژوه در دوران  شاه و عدم شناخت از ماهیت اسلام سیاسی در ایران وجهان بود که بعنوان اولین تجربه در تاریخ معاصر بقدرت میرسید!

با بقدرت رسیدن سفلگان اسلامی از تحتانی ترین لایه های جامعه با این انقلاب، اگر نقش و تاثیرگذاری آنها بر سرنوشت جامعه و منطقه و جهان در تمامی عرصه های مثبت پایینتر از همان “هیچ” معروف خمینی در بدو ورود به ایران بوده است، اما در عرصه به فلاکت کشانیدن کشور و در پرورش و ایجاد گروههای تروریستی در منطقه، صادرات پناهنده و نخبه، مواد مخدر، ایجاد بحران و تنش در منطقه و جهان و به انزوا کشانیدن بی سابقه ایران در تاریخ معاصر و در تشدید تبعیض ملی در حق ملتها و اقوام و پایمال ساختن خشن حقوق بشر، اختلاس و غارت منابع ملی و طبیعی در صدر رتبه جهانی قرار گرفته اند! اسلام سیاسی مستقر در ایران، در طول بیش از چهار دهه از حاکمیت خود از هیچگونه نابکاری و اعمال هرگونه پلشتی و جنایت ابائی بخود راه نداده و حتی یکروز از حیات آن بدون ستانیدن جان انسانی سپری نشده است. اما وقاحت ولی مطلقه ان با وجود سیاهترین کارنامه حکومتی خود طی دهه ها  تاحدی استکه  میتواند حتی در شرایط درماندگی و استیصال نیز تمامی قربانیان خود را به برپایی “هرچه باشکوهتر” مراسم ۲۲ بهمن و در سالروز بگور سپردن ایران و ایرانی در زیر بهمن مهیب خود فرا بخواند!

مردم شریف تورکمن!

جمهوری اسلامی تاکنون هیچ حقی برای شهروندان و بویژه برای شهروندان درجه دوم کرده خود در مناطق ملی ایران قایل نبوده و آنرا یکجا از ان خدایگان سالار خود دانسته است. این خدایگان سالار نیز با توهم مشروعیتی آسمانی و نه زمینی برای خود، مردم را تنها “امتی” برای تبعیت  و فرمانبرداری مطلق از خود دانسته و تنها در اوج استیصال جهت فریب و بهره برداری از مردم جهت گذر از بحران بیاد تاراج و سرکوب شدگان خود میافتد و آنها را بیاری و حمایت از حاکمیت خود فرا میخواند. بی آذرمی و بی شرمی ولی مطلقه فقیه در فراخوان اخیر وی نیز در حالی استکه هنوز خون بیش از دو هزار تن از بهترین فرزندان ایران در کشتار آبانماه بر سنگفرش خیابانها و کوی و برزن  سراسر ایران خشک نشده و حتی رژیم جرئت اعلام تعداد دقیق این جانباختگان را در خود نیافته و ناله شکنجه شوندگان این قیام که بالغ بر بیش از ده هزار نفر میگردند، در سیاهچالهای مخوف رژیم طنین انداز فضای ایران است، و هنوز ذرات بدن زیباترین و نخبه ترین انسانها که هواپیمای آنها هدف شلیک عامدانه موشکهای سپاه پاسداران ولی مطلقه قرار گرفته است، در هوا معلق هستند!

روز ۲۲ بهمن برای ما تورکمنها در ایران، یادآور تشدید ستم و تبعیض ملی و خارج شدن هرچه بیشتر زندگیها از مسیر عادی خود و در غلطیدن بهترین فرزندان ملت ما در خون خود، طی دو حمله تمام عیار حکومت اسلامی برای صدور انقلاب اسلامی خود به تورکمنصحرا و سرآغاز تلاش مضاعف رژیم ولایی برای غصب هویت ملی و سرزمینی ما و غارت بی محابای منابع ملی و طبیعی ما و کوچ دادن سیل آسای مهاجرین شیعه جهت برهم زدن هرچه بیشتر ترکیب جمعیت و هویت تورکمنی تورکمنصحرا است!

در این روز روح زجر کشیده و بیقرار پدران و مادرانی که فرزندان جوان آنها را دژخیمان ولی مطلقه اول و ثانی در میدانهای اعدام و ترور آماج تیرهای زهراگین خود قرار داده اند و یا محروم از یکبار دیدار فرزندان به مهاجرت اجباری رفته خود دیده از جهان فروبستند نیز بهمراه زندگان خیل آسیب دیده از این انقلاب سوگوار و ماتم زده هستند!

کانون فرهنگی- سیاسی، با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی قربانیان انقلاب اسلامی و در همبستگی با تمامی فلاکت دیدگان از ظهور حاکمیت اسلام سیاسی در ایران، بنام سرزمین غارت و تاراج و غصب شده خود و بیاد تمامی جانباختگان در کشتار آبانماه و قربانیان هواپیمای مسافربری ساقط شده و در همبستگی با زندانیان در بند رژیم، مردم تورکمن را دعوت به بایکوت و تحریم مراسم راهپیمایی و دیگر مراسمات حکومتی و در خانه ماندن در این روز فرا میخواند!

هشتم فوریه ۲۰۲۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۸تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.