خانه / تورکمنصحرا / دیدگاهی از صحرای تورکمن!

دیدگاهی از صحرای تورکمن!

  نگرشی عینی بر حکومت دینی ایران!

اسناد تاریخی گواهی می‌دهند که آورندگان سلسلۀ پهلوی بر سر قدرت خود ساقط کنندگان آن نیز بوده اند. حکومت خلف آنها را نیز همان‌هایی بر سریر قدرت نشانیدند که عروج و سقوط پهلوی را رقم زده بودند!

لذا، چون هنوز اهداف و منافع بازیگران اصلی صحنۀ سیاست ایران و منطقه از به قدرت رسانیدن شیعه های تندرو در ایران محقق نشده است، آنها آن را به هر قیمت ممکن، حتی با دخالت و حمایت مستقیم و غیرمستقیم و آفریدن جناح بندی های ساختگی درونی حفظ خواهند کرد. در شرایط فعلی حکومت دینی شیعه در ایران وظیفه فرو بردن دنیای اسلام در باتلاق جنگ فرقه ای شیعه و سنی تحت عناوین و دستاویز های گوناگون به خوبی پیش برده و آتش تمامی جنگ های نیابتی در منطقه با تحریک و حضور این حکومت برافروخته شده است.

تصور این امر نباید دشوار باشد که اگر حکومت پهلوی در ایران بر مسند قدرت باقی مانده بود؛

اولاً : آیا جنگ در سوریه بدین شکل بروز و با خشونت و تخریب تمام ادامه می‌یافت؟

ثانیاً: بحران و تنش آفرینی ایران در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس و عربستان با تحریک و حمایت های مستقیم از شیعه‌های ساکن در این کشورها، شیعه هایی که در رفاه و موقعیت اجتماعی غیر قابل مقایسه با وضعیت شیعه ها در ایران به سر می‌برند و یا جنگ در یمن و یا نزاع خونین جنگ شیعه و سنی در افغانستان و پاکستان در حین حمایت رژیم ایران از بنیادگرایان تروریست سلفی های سنی در این کشورها و یا در دیگر نقاط منطقه به وقوع می پیوست؟

ثانیاً: آیا بدون هراس ناشی از تشنج آفرینی های حکومت دینی ایران در منطقه، فروشندگان سوداگران مرگ سالانه میلیاردها دلار از فروش بی سابقۀ سلاح به کشورهای عربی سود می‌بردند؟ و آیا بدون وجود وحشت آفرینی رژیم اسلامی در منطقه اسرائیل موفق به حاشیه راندن مسئلۀ فلسطین در منطقه و پیشبرد طرح “صلح ابراهیم” خود با کشورهای عربی می گردید؟ آیا دستیابی به این اهداف در خاورمیانه، تحقق اهداف برنامه ریزی شدۀ بازیگران سیاسی جهان در منطقه نیست که قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران تدوین شده بود؟

بویژه که تداوم تهدیدات شعارگونۀ حکومت دینی ایران علیه اسرائیل و کاهش همزمان خطر اعراب برای اسرائیل و افزایش تهدید ایران علیه اعراب رابطه مستقیمی در نزدیکی آنها به اسرائیل و جایگزین شدن خطر ایران برای اعراب به جای اسرائیل و چشم‌پوشی آنها بر توسعه طلبی و جنایات اسرائیل در فلسطین دارد که آنها را مجبور به پناه بردن به مار غایشه از ترس افعی کرده است. اصولاً در سیاست زمانی که در اجبار و تحت فشار گذاشتن مخالفین به پذیرش مسئله‌ای که مورد موافقت آنها نیست با ناکامی مواجه می گردند، متد به مرگ گرفتن تا راضی ساختن مخالفین به تب توسل جسته میشود. نمونۀ بکارگیری موفق این متد در منطقه ایجاد نیروی جهنمی به نام “داعش” از دل “القاعده” که رهبران آن در پناه رژیم اسلامی در ایران سر می‌برند، توسط سرویس‌های امنیتی حکومت دینی ایران و سوریه و عراق زمان صدارت نوری المالکی و …که باعث تن در دادن اعراب سنی و بعضا کشورهای اروپایی و آمریکایی به تداوم حکومت کشتار و قتل‌عام بشار اسد در سوریه شده است!

تمامی این دستاوردها برای متمتع شدگان از بحران خاورمیانه بدون وجود حکومت دینی شیعه در ایران اصلاً قابل تصور نیز نبوده است. هرچند که هنوز نیز کسانی معتقدند که پس از این همه تنش میان حکومت ایران و کشورهای عربی و بویژه تحریم ها علیه ایران برای چیست؟

نگارنده بر این باور است که تنش موجود بین این دو، جنگ زرگری ای جهت فریب و انحراف افکار عمومی نبوده و تحریم‌ها نیز تاکنون نقش تقسیم منافع بین غرب با روسیه و چین بحساب فلاکت مردم ایران را ایفا کرده است. بدین معنا که اگر بازار فروش سلاح را در منطقه آمریکا و غرب به خود اختصاص داده است، بازار فروش سلاح های دست دوم و تاراج منابع ایران نیز بدست روسیه و چین داده است.

ییگیت

۲۷ ژوئن ۲۰۲۱

 

 تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.