بایگانی روزانه: 2019-09-08

سکولاریزم یا لایتیسیته؟

امروزه، اسلام سیاسی بدنبال شنیع ترین جنایات و قتل عامها، نابودی تمدنها و با به انجماد کشانیدن جوامع اسلامی، در ستیزی بی امان با ارزشهای مدرنیته و انسانی، چه در شکل اسلام ناب محمدی و چه در شکل سلفیستی ان در استانه زوال و نابودی قرار گرفته است. انحطاط و …

ادامه ...