بایگانی روزانه: 2019-10-04

جمع اضداد بر علیه “شورای گذار”، اصغر جیلو

آن چه طی دو روز برگزاری اجلاس اعلان موجودیت این شورا در لندن در روزهای ۲۸ و۲۹ سپتامبر، در اسناد، یا سخنرانیها و مراودات موسسین و فعالین این شورا انعکاس یافت، تلاش برای تبیین بنیادهای ارزشی مشترک با بقیه نیروهای اپوزیسیون متمایل به گذار از جمهوری اسلامی و جستجو در …

ادامه ...