بایگانی روزانه: 2019-10-23

“Tagt oýunlary”

Düýbi Waşingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeş aň-düşünje guramasy Türkmenistanda göz öňünde tutulýan nobatdaky konstitusion özgertmeler hem-de munuň ýurtda ýol açmagy ahmal häkimiýet çalşygy barada 21-nji oktýabrda makala çap etdi. Ýewraziýa sebiti boýunça synçy Wiktorýa Klementiň awtorlygynda çap edilen makala “Passing the baton in Turkmenistan”, ýagny “Türkmenistanda estafeta taýagyny geçirmek” atlandyrylýar. Makalada …

ادامه ...

“من یک تورک هستم”!

واشنگتن پست ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ من ترک و اهل شهر ادرنە هستم. من تمام عمر خودم را صرف سیاستهای کشورم کردەام. بە مدت چندین سال با این باور کە حزب حاکم عدالت و توسعە میتواند بە هدفهای اولیە خود برای اصلاحات اقتصادی و رفاە دست یابد، من در دولت رئیس …

ادامه ...

تنزل مبادلات بازرگانی ایران و اروپا به پایین ترین سطح!

مبادلات بازرگانی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بر اساس آمار هشت ماه نخست سال جاری مسیحی (ژانویه تا آخر اوت) به نسبت زمان مشابۀ سال گذشته، بیش از ٧۵ درصد کاهش یافته و در مجموع به ٣ میلیارد و ۴٧٠ میلیون یورو سقوط کرده است. کاهش شدید داد …

ادامه ...

بازهم کشف شبکه تروریستی دیگر جمهوری اسلامی در اروپا!

پلیس آلبانی روز چهارشنبه اول آبان اعلام کرد یک شبکه شبه‌نظامی ایرانی را کشف کرده که متهم به انجام حملات برنامه‌ریزی شده علیه اعضای تبعیدی سازمان مجاهدین خلق است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آردی وِلیو رئیس پلیس آلبانی گفت بازوی خارجی سپاه پاسداران یک «سلول تروریستی فعال» را اداره می‌کرد …

ادامه ...