بایگانی روزانه: 2019-10-27

خشم ملت‌ها در چهارگوشۀ جهان

اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی که گاه به خشونت کشیده می‌شود در چند کشور جهان ادامه دارد. برخی معتقدند که همۀ این اعتراض‌ها ناشی از وضعیت اقتصاد جهانی است. دبیرکل سازمان ملل از حکومت‌ها خواسته است که بیشتر به حرف مردم گوش بدهند. از اوایل ماه اکتبر امسال – مهر ١٣٩٨ …

ادامه ...