بایگانی روزانه: 2019-11-24

برقراری “شبه اینترنتی” جدید در ایران؟

یادداشت هیئت تحریریه: با “کودتای اینترنتی” رژیم و با قطع کامل ان در جنبش اخیر و غیر فعال شدن اپوزیسیون در فضای مجازی به اثبات رسید که اینترنت تنها مجرای کسب خبر اپوزیسیون از داخل بوده است. این امر بیانگر انست که اپوزیسیون از چپ و راست نتوانسته اند تا …

ادامه ...

اعلام همبستگی سندیکاها و تشکلهای کارگری جهان با مردم ایران!

«شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه» متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا در رابطه با  رویدادهای اخیر در ایران به زبان های فارسی، انگیسی، فرانسوی و اسپانیایی بیانیه ای منتشر کرده و ضمن دفاع از مبارزات مردم ایران سرکوب وحشیانه ی معترضین را محکوم کرده است. …

ادامه ...