بایگانی روزانه: 2019-12-20

۱۰۳ میلیارد تومان هزینه سرکوبی روزانه ایرانیان!

اعتراض‌های گسترده مردم در بیش از یکصد شهر در آبان ۹۸ با واکنش همیشگی حکومت جمهوری اسلامی، یعنی سرکوب‌های گسترده و خشن حتی خشونت‌بارتر از قبل مواجه شد. «سرکوب»؛ این کلیدواژه اصلی و پرتکراری است که در اخبار مربوط به هر اعتراض و تجمع و جنبشی از سوی اصناف و …

ادامه ...