بایگانی روزانه: 2020-01-26

فاجعه زیست محیطی دیگر در میانکاله، تالاب تجزیه شده از تورکمنصحرا!

علت مرگ هزاران قطعه پرنده مهاجر در تالاب بین‌المللی میانکاله معلوم نیست. مسئولان از بررسی همه گزینه‌ها می‌گویند: از دست داشتن صیادان غیرمجاز تا سم بوتولیسم. میانکاله در گذشته بارها زخمی دست‌درازی تالاب‌خواران بوده است. آخرین سفر پرنده‌های مهاجر امسال در تالاب میانکاله علت تلف شدن صدها قطعه پرنده مهاجر …

ادامه ...