بایگانی روزانه: 2020-02-02

بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی درباره: تحریم “انتخاب” برگزیده شده گان رژیم!

تحریم “انتخاب” برگزیده شدگان رژیم! ج.ا بعد از چهار دهه با ارتکاب شنیع ترین جنایات و پلشتی ها و با اختلاسها و غارتهای بی مانند منابع ملی و طبیعی در تاریخ ایران و با اعمال حداکثر تبعیض ها در حق زنان، ادیان و مذاهب، ملتها و اقوام و با ورشکستگی …

ادامه ...

اخرین گزارشات خبری

شناسایی اولین مورد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا در ایران آرش نجیمی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از شناسایی و بستری شدن یک بیمار مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان فارابی اصفهان خبر داده است. به گزارش ایرنا  به نقل از نجیمی این بیمار که شامگاه …

ادامه ...

زمینه ها و رشد خطرات فاشیزم در ایران

تعریف از فاشیسم یکی از سخت ترین حوزه های پژوهش در جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی است و هنوز تعریف جامعی در این خصوص وجود ندارد. همچنین فاشیسم نیز شقوق و اشکال متفاوتی دارد. به عنوان نمونه تفاوت های مشهودی بین فاشیسم ایتالیا با اسپانیا و آلمان وجود دارد …

ادامه ...