خانه / مدیر

مدیر

درگذشت مشکوک یک معتمد و فعال مدنی تورکمن!

بیانیه کانون فرهنگی – سیاسی تورکمن درباره : درگذشت مشکوک یک معتمد و فعال مدنی تورکمن! در کمال تأسف و اندوه مطلع  شدیم که در نوزدهم مرداد ماه، معتمد و فعال مدنی معروف و ازالیت های شهربندر تورکمن آقای “حاج رحمان شیخ” در بیمارستان امام خمینی شهر تهران به علت …

ادامه ...

خیزش انقلابی در ایران و نسل امروز تورکمن! قسمت سوم

آلترناتیو و”اپوزیسیون” سنتی رژیم ایران! درک این واقعیت تلخ از ناتوانی و وضعیت پراکنده “اپوزیسیون”.به فرا روئیدن به آلترناتیوی در خارج از ایران طی بیش از چهار دهه است که نسل امروز از فراز تمامی آنها و از فرای تمامی ایدئولوژیها به نبرد مرگ و زندگی با رژیم جهل و …

ادامه ...

محکومیت اقدام تروریستی در سفارت جمهوری آذربایجان!

بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن: در ششم بهمن ماه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مورد حمله مسلحانه یک فرد و ظاهرا “با انگیزه شخصی” قرار گرفت. در این حمله بدون آنکه کسی از بین کارکنان ایرانی سفارت آسیبی ببیند، رئیس حراست سفارت از آذربایجان کشته شده و دو نفر …

ادامه ...

خیزش انقلابی در ایران و نسل امروز تورکمن! قسمت دوم

ما تورکمن ها و جنبش سراسری! نسل امروز تورکمن نیز همانند نسل های مبارز پیشین خود اکیدا از شعار “جدایی طلبی” باید دوری بجویند و کسانی را که علیرغم غیر منطقی و غیر ممکن بودن این امر آن را تبلیغ و ترویج می کنند، افشا و محکوم بکنند. زیرا این …

ادامه ...

انقلاب اسلامی و تورکمنصحرا!

سیاست چپاول و غارت تمامی مایملک تورکمنها به همراه نقض خشن حقوق ملی آنها در تمامی زمینه‌ها، تورکمنصحرا را که زمانی یکی از مناطق نسبتاً رشد یافته با کشاورزی مکانیزه در ایران محسوب می گردید به “مقام چهارم در رتبه ‌بندی میزان فقر ما بین ۳۱ استان کشور” تنزل داده …

ادامه ...

خیزش انقلابی در ایران و نسل امروز تورکمن

-گفتمان بین نسلی! با آغاز ستم ملی بمعنای امروزی آن در ایران تا به امروز هیچ حکومتی نیز نتوانسته است گریبان خود را از حل مسئله ملی رها بسازد. همان گونه که نسل های گذشته تورکمن زمانی به رهبری عثمان آخوند و زمانی دیگر توسط غایب بهلکه ها و در …

ادامه ...

خروش مردم علیه استبداد و تحجر دینی حاکم!

  مردم ایران امروزه از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب در همبستگی تاریخی با هم علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی بپاخاسته و خواستار بر چیده شدن کلیت نظام فاسد و تبهکار و جنایتکار حاکم شده اند. قتل حکومتی رذیلانه و جبونانه “مهسا امینی” در اسارتگاه رژیم در …

ادامه ...

تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت سوم

روسیه پوتین! مسلما نگرانی های امنیتی روسیه از استقرار پایگاه های نظامی ناتو در کنار مرزهای آن که بزعم دولت روسیه برای محاصره و به انزوا کشاندن هرچه بیشتر آن است قابل درک است. لیکن این نگرانی می بایست در یک فرآیند گفتگو و مذاکره و یا بده‌ بستان مابین …

ادامه ...