خانه / مدیر (صفحه 25)

مدیر

تسلیح بلوچ ها در تورکمنصحرا با چه هدفی ؟

در سال ۱۳۸۸ سپاه پاسداران خود بعنوان مظهر ناامنی در ایران، ” تامین امنیت ” سیستان و بلوچستان را مستقیما برعهده گرفت. از ان زمان نیز این نیروی سرکوبگر تحت عنوان ” بومی سازی امنیت در بین مردم و طوایف و اقوام مختلف ” در میان بلوچ های این استان …

ادامه ...

صیادان تورکمن، قربانیان دو حکومت استبدادی!

تورکمنصحرا تنها نقطه ایی در جهان است که صیادی در ان نه تنها جزو پرخطرترین بلکه مرگبارترین شغلها محسوب میگردد. این صیاد کشی بیوقفه در سکوت و خاموشی در طول سالها توسط دو حکومت غارتگر و مستبد جمهوری شیعه ایران و جمهوری قوم گرا و فاقد هویت ملی تورکمنستان در …

ادامه ...

خیزش دیماه و تورکمنصحرا!

خیزش عمومی اخیر برای ولی مطلقه که تاکنون در توهم برقراری آرامشی گورستانی در جامعه بسر برده و با برقراری خودکامگی فردی دیگر خود را نه نماینده خدا بر روی زمین بلکه خدا را نماینده خود در آسمان می پنداشت، آشکار ساخت که همانند دیگر مستبدان تاریخ چیزی بیش از …

ادامه ...

آغاز پروسه سرنگونی رژیم اسلامی !

مردم ایران در هفتم دیماه با شعار “نه به گرانی” به میدان آمدند. لذا، جهت گیری سریع شعارها علیه رأس هرم قدرت و با گسترش اعتراضات مسالمت آمیز انها به بیش از صد شهر کوچک و بزرگ با وجود سرکوبی های سعبانه رژیم روزها در میدان ماندند تا تصمیم خویش …

ادامه ...