خانه / مدیر (صفحه 26)

مدیر

آغاز پروسه سرنگونی رژیم اسلامی !

مردم ایران در هفتم دیماه با شعار “نه به گرانی” به میدان آمدند. لذا، جهت گیری سریع شعارها علیه رأس هرم قدرت و با گسترش اعتراضات مسالمت آمیز انها به بیش از صد شهر کوچک و بزرگ با وجود سرکوبی های سعبانه رژیم روزها در میدان ماندند تا تصمیم خویش …

ادامه ...

“تخریب زبان‌های غیر فارسی” در ایران توسط صدا و سیما

روزشنبه (۲۱ فوریه/۲ اسفند) از طرف یونسکو روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. امسال برابر است با پانزدهمین سال نامگذاری روز جهانی زبان مادری. سازمان علمی، فرهنگی و هنری یونسکو که وابسته به سازمان ملل متحد است از دولتهای جهان خواست در قبال زبان‌های رایج در کشورشان احساس مسئولیت …

ادامه ...