خانه / تورکمنصحرا

تورکمنصحرا

خیزش انقلابی در ایران و نسل امروز تورکمن! قسمت دوم

ما تورکمن ها و جنبش سراسری! نسل امروز تورکمن نیز همانند نسل های مبارز پیشین خود اکیدا از شعار “جدایی طلبی” باید دوری بجویند و کسانی را که علیرغم غیر منطقی و غیر ممکن بودن این امر آن را تبلیغ و ترویج می کنند، افشا و محکوم بکنند. زیرا این …

ادامه ...

بخش پایانی، زابلی ها در تورکمن‌صحرا: پان زابلیسم!!

  امروزه مهاجرین ناخواستۀ زابلی در تورکمن‌صحرا با دستیابی لایه‌های فوقانی آنها به ثروت و قدرت از طریق تبهکارانه‌ترین شیوه ها و بدل شدن به نیروی سرکوب و آلتی برای پیشبرد سیاست‌های شوونیستی رژیم اسلامی علیه ملت تورکمن تا غصب اراضی میزبان و قبضۀ اکثر مجراهای حکومتی و دولتی در …

ادامه ...

تبعیض مثبت در واکسیناسیون یا کشتار تورکمن‌ها ؟

ما تعدادی از پزشکان در منطقه تورکمن‌صحرا از تمامی همکاران و کارکنان شرافتمند لابراتوارها و آزمایشگاه‌های پزشکی در ایران خواستار تحقیق و بررسی محتوای واکسن های تزریقی مرگ آور در مناطق تورکمن‌نشین تورکمن‌صحرا بوده و آنها را برای کمک به قطع زنجیرۀ این فاجعه انسانی علیه ملت خود فرا می‌خوانیم!  …

ادامه ...

قسمت سوم: زابلی‌ها در دورۀ تسلط حکومت دینی بر تورکمن‌صحرا !

 حکومت دینی ایران از همان ابتدا برای بسط حاکمیت خود بر سرتاسر کشور، با دو مانع اساسی در تورکمن‌صحرا روبرو شده بود. یکی جنبش گستردۀ عدالت‌خواهانه و هویت طلبانۀ ملی با مضمونی سکولار و غیر دینی که در بیگانگی کامل با دیدگاه‌های دین‌خویانه و شوونیستی حکومت جدید اسلامی قرار داشت. …

ادامه ...

قسمت دوم: زابلی‌ها در تورکمن‌صحرا!

 ابزار- بودگی قوم زابلی نه تنها یکی از شاخص‌های ثابت سیاست ضد انسانی الیت در قدرت ملت فارس علیه ملتها و اقوام دیگر ایران تبدیل گردید، بلکه بنا به مقتضیات سیاست‌های ضدملی آنها متغیرهای را نیز از سر گذرانده است. بدین معنا که اگر زمانی این ابزار قومی جهت برپایی …

ادامه ...

صید به بهای جان صیادان تورکمن!

به خاکستر تبدیل کردن انسان زنده یعنی صیاد جوانی به نام “عبدالصالح قاضلی کر” است. جنایتکاران رژیم با شلیک مستقیم و بدون هشدار قبلی به گالن بنزین همراه در قایق وی آن را به آتش کشیده و خود بدون هیچ گونه تلاشی برای اطفای حریق و نجات وی با خونسردی …

ادامه ...

دیدگاهی از صحرای تورکمن!

  نگرشی عینی بر حکومت دینی ایران! اسناد تاریخی گواهی می‌دهند که آورندگان سلسلۀ پهلوی بر سر قدرت خود ساقط کنندگان آن نیز بوده اند. حکومت خلف آنها را نیز همان‌هایی بر سریر قدرت نشانیدند که عروج و سقوط پهلوی را رقم زده بودند! لذا، چون هنوز اهداف و منافع …

ادامه ...

تحریم رای گیری برای یک انتصاب

گروه اول مزدورانی سفله مرتبط با نیروهای امنیتی حکومت می باشند که معرکه گردانان میدان وقاحت و نیرنگ ” انتخابات” حکومتی و بهره وران از دلالی رآی با توجیه  تمامی تبهکاری ها  و جنایات و تبعیضات آن در حق ملت ترکمن هستند. این شارلاتانهای وابسته به ارگانهای امنیتی که اینبار …

ادامه ...

آبانی دیگر و جنایتی دیگر در زندان امیرآباد گرگان!

بنابه اخبار واصله از زندان “امیرآباد” گرگان که یکی از شکنجه گاههای رژیم تحت پوشش “زندان اقدامات تأمینی و تربیتی” می باشد، جنایت هولناک دیگری در حق یک زندانی جوان تورکمن به نام “محمد دوجی” صورت گرفته است. بامداد روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه، این زندانی که در عنفوان جوانی به …

ادامه ...

فاجعه ی طبیعی برای روستای چاپاقلی، مائده ای آسمانی برای رژیم !

بنابه خبر منتشره در فضای مجازی فعالین تورکمن صحرا، دست اندازی و تخریب منازل و کومه های ساکنین روستای چاپاقلی قدیم در نزدیکی بندر تورکمن شدت و نارضایتی مردم را بدنبال داشته است. متاسفانه باز هم کهنه داستان غصب سرزمین تورکمن چهره کریه خود را نشان داده و بر نقطه …

ادامه ...