خانه / خبر و گزارش

خبر و گزارش

درگذشت مشکوک یک معتمد و فعال مدنی تورکمن!

بیانیه کانون فرهنگی – سیاسی تورکمن درباره : درگذشت مشکوک یک معتمد و فعال مدنی تورکمن! در کمال تأسف و اندوه مطلع  شدیم که در نوزدهم مرداد ماه، معتمد و فعال مدنی معروف و ازالیت های شهربندر تورکمن آقای “حاج رحمان شیخ” در بیمارستان امام خمینی شهر تهران به علت …

ادامه ...

خیزش انقلابی در ایران و نسل امروز تورکمن! قسمت سوم

آلترناتیو و”اپوزیسیون” سنتی رژیم ایران! درک این واقعیت تلخ از ناتوانی و وضعیت پراکنده “اپوزیسیون”.به فرا روئیدن به آلترناتیوی در خارج از ایران طی بیش از چهار دهه است که نسل امروز از فراز تمامی آنها و از فرای تمامی ایدئولوژیها به نبرد مرگ و زندگی با رژیم جهل و …

ادامه ...

محکومیت اقدام تروریستی در سفارت جمهوری آذربایجان!

بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن: در ششم بهمن ماه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مورد حمله مسلحانه یک فرد و ظاهرا “با انگیزه شخصی” قرار گرفت. در این حمله بدون آنکه کسی از بین کارکنان ایرانی سفارت آسیبی ببیند، رئیس حراست سفارت از آذربایجان کشته شده و دو نفر …

ادامه ...

انقلاب اسلامی و تورکمنصحرا!

سیاست چپاول و غارت تمامی مایملک تورکمنها به همراه نقض خشن حقوق ملی آنها در تمامی زمینه‌ها، تورکمنصحرا را که زمانی یکی از مناطق نسبتاً رشد یافته با کشاورزی مکانیزه در ایران محسوب می گردید به “مقام چهارم در رتبه ‌بندی میزان فقر ما بین ۳۱ استان کشور” تنزل داده …

ادامه ...

تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت سوم

روسیه پوتین! مسلما نگرانی های امنیتی روسیه از استقرار پایگاه های نظامی ناتو در کنار مرزهای آن که بزعم دولت روسیه برای محاصره و به انزوا کشاندن هرچه بیشتر آن است قابل درک است. لیکن این نگرانی می بایست در یک فرآیند گفتگو و مذاکره و یا بده‌ بستان مابین …

ادامه ...

تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت دوم

اوکراین و روسیه!   در حقوق و مناسبات بین المللی هر کشوری خود تعیین کننده نوع مناسبات و روابط اقتصادی, سیاسی و فرهنگی خود با دیگر کشورها است.اما، واقعیت همیشه با حقوق بین المللی مطابقت نمیکند وکشورهای مجبور می شوند با اتخاذ مواضعی پراگماتیک خود را با تناسب قوای جهانی …

ادامه ...

تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت اول

    درهر جنگی اولین چیزی که قربانی می گردد حقیقت است، زیرا جنگ برخلاف نظر لنین نه “ادامه سیاست در شکلی دیگر” بلکه بن بست در سیاست و منطق و مسدود ساختن راه هرگونه تسامل و تعامل  وآغاز یک فاجعه انسانی است. کسانی که برای درهم شکستن حریف خود …

ادامه ...

صیادان تورکمن تحت تسلط رژیم بر تورکمنصحرا! قسمت پایانی

بدنبال سرکوبی خونین جنبش ملی- دموکراتیک تورکمنها با لشکر کشی سپاه و ارتش ج.ا و با ترور رهبران ان و با اعلام رسمی غیر قانونی شدن فعالیت کانون فرهنگی – سیاسی توسط رژیم اسلامی، آزادی صید نیز همانند دیگر آزادی ها در تورکمنصحرا به بند کشیده شده و کمیته صیادان …

ادامه ...