خانه / خبر و گزارش

خبر و گزارش

محکومیت اقدام تروریستی در سفارت جمهوری آذربایجان!

بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن: در ششم بهمن ماه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مورد حمله مسلحانه یک فرد و ظاهرا “با انگیزه شخصی” قرار گرفت. در این حمله بدون آنکه کسی از بین کارکنان ایرانی سفارت آسیبی ببیند، رئیس حراست سفارت از آذربایجان کشته شده و دو نفر …

ادامه ...

انقلاب اسلامی و تورکمنصحرا!

سیاست چپاول و غارت تمامی مایملک تورکمنها به همراه نقض خشن حقوق ملی آنها در تمامی زمینه‌ها، تورکمنصحرا را که زمانی یکی از مناطق نسبتاً رشد یافته با کشاورزی مکانیزه در ایران محسوب می گردید به “مقام چهارم در رتبه ‌بندی میزان فقر ما بین ۳۱ استان کشور” تنزل داده …

ادامه ...

تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت سوم

روسیه پوتین! مسلما نگرانی های امنیتی روسیه از استقرار پایگاه های نظامی ناتو در کنار مرزهای آن که بزعم دولت روسیه برای محاصره و به انزوا کشاندن هرچه بیشتر آن است قابل درک است. لیکن این نگرانی می بایست در یک فرآیند گفتگو و مذاکره و یا بده‌ بستان مابین …

ادامه ...

تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت دوم

اوکراین و روسیه!   در حقوق و مناسبات بین المللی هر کشوری خود تعیین کننده نوع مناسبات و روابط اقتصادی, سیاسی و فرهنگی خود با دیگر کشورها است.اما، واقعیت همیشه با حقوق بین المللی مطابقت نمیکند وکشورهای مجبور می شوند با اتخاذ مواضعی پراگماتیک خود را با تناسب قوای جهانی …

ادامه ...

تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت اول

    درهر جنگی اولین چیزی که قربانی می گردد حقیقت است، زیرا جنگ برخلاف نظر لنین نه “ادامه سیاست در شکلی دیگر” بلکه بن بست در سیاست و منطق و مسدود ساختن راه هرگونه تسامل و تعامل  وآغاز یک فاجعه انسانی است. کسانی که برای درهم شکستن حریف خود …

ادامه ...

صیادان تورکمن تحت تسلط رژیم بر تورکمنصحرا! قسمت پایانی

بدنبال سرکوبی خونین جنبش ملی- دموکراتیک تورکمنها با لشکر کشی سپاه و ارتش ج.ا و با ترور رهبران ان و با اعلام رسمی غیر قانونی شدن فعالیت کانون فرهنگی – سیاسی توسط رژیم اسلامی، آزادی صید نیز همانند دیگر آزادی ها در تورکمنصحرا به بند کشیده شده و کمیته صیادان …

ادامه ...

حکایت صیادان مستعمره‌ای داخلی به نام تورکمن صحرا! بخش اول

   انتشار مقالۀ تحقیقی ذیل متاسفانه مصادف با درگذشت آقای احمد مرادی شده است. زنده یاد احمد مرادی جوانترین عضو “کمیتۀ صیادی” کانون فرهنگی- سیاسی بوده که صیادان تحت مبارزه و سازماندهی این کمیته در سال‌های بعد از انقلاب به دستاوردهائی نائل آمدند که در تاریخ مبارزات صیادان تورکمن بی‌نظیر …

ادامه ...

قسمت سوم: زابلی‌ها در دورۀ تسلط حکومت دینی بر تورکمن‌صحرا !

 حکومت دینی ایران از همان ابتدا برای بسط حاکمیت خود بر سرتاسر کشور، با دو مانع اساسی در تورکمن‌صحرا روبرو شده بود. یکی جنبش گستردۀ عدالت‌خواهانه و هویت طلبانۀ ملی با مضمونی سکولار و غیر دینی که در بیگانگی کامل با دیدگاه‌های دین‌خویانه و شوونیستی حکومت جدید اسلامی قرار داشت. …

ادامه ...