خانه / بایگانی برچسب: تحلیل

بایگانی برچسب: تحلیل

دیدگاهی از صحرای تورکمن!

  نگرشی عینی بر حکومت دینی ایران! اسناد تاریخی گواهی می‌دهند که آورندگان سلسلۀ پهلوی بر سر قدرت خود ساقط کنندگان آن نیز بوده اند. حکومت خلف آنها را نیز همان‌هایی بر سریر قدرت نشانیدند که عروج و سقوط پهلوی را رقم زده بودند! لذا، چون هنوز اهداف و منافع …

ادامه ...